De Regenboog-De Wingerd

Ga naar de inhoud
Dit is de nieuwe website van De Regenboog-De Wingerd in ontwerpfase. Er moetennog onderwerpen worden toegevoegd en gewijzigd.
Voor de 'oude website' KLIK HIER
De Regenboog - De Wingerd
De Regenboog-De Wngerd is de school voor leerlingen met een verstandelijke beperking tot 20 jaar in de regio Zeeuws-Vlaanderen. We bieden aantrekkelijk onderwijs op maat, verzorgd door een professioneel team, dat leerlingen voorbereidt op hun toekomst met daarbij een zo groot mogelijke deelname in de samenleving en volwaardig burgerschap. We geven passend onderwijs vorm in goede samenwerking met zoveel mogelijk (onderwijs)instellingen in Zeeuws-Vlaanderen. Wij bieden leerlingen een onderwijsprogramma aan, gebaseerd op de kerndoelen SLO, dat hen voorbereidt op een zo groot mogelijke deelname in de samenleving en volwaardig burgerschap (wonen,werken, vrije tijd). Wij gaan in al ons handelen uit van de eigen talenten, interesses en mogelijkheden van onze leerlingen. We werken vanuit adaptief onderwijs (relatie, competentie, autonomie) en gaan daarbij uit van contextueel leren. Een goede en nauwe samenwerking tussen ouder(s)/ verzorger(s) en onze school vinden wij van groot belang. In deze samenwerking willen wij de doelstellingen van onze school realiseren. Ieder doet dit vanuit zijn/haar eigen verantwoordelijkheid en op basis van respect voor elkaar.
schooltijden
SO - De Regenboog

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:
08.45 uur - 12.00 uur
12.45 uur - 15.15 uur

woensdag:
08.45 uur - 12.37 uur

pauzes
10.00 uur - 10.25 uur
12.00 uur - 12.45 uur
VSO - De Wingerd (ook locatie Mad. Curiestraat)

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:
08.45 uur - 12.25 uur
12.55 uur - 15.20 uur

woensdag:
08.45 uur - 12.37 uur

pauzes
10.30 uur - 10.45 uur
12.25 uur - 12.55 uur
vakanties
studiedag
herfstvakantie
studiedag
studiedag
studiedag
kerstvakantie
studiedag SO
studiedag VSO
studiedag
voorjaarsvakantie
studiedag
studiedag
goede vrijdag
meivakantie
studiedag
hemelvaartsdag
studiedag SO
studiedag VSO
pinkstervakantie
studiedag
zomervakantie

woensdag 26 sep 2018  
ma 15 okt 2018 t/m vr 19 okt 2018
donderdag 1 nov 2018  
vrijdag 30 nov 2018  
woensdag 19 dec 2018  
ma 24 dec 2018 t/m vr 4 jan 2019
dinsdag 15 jan 2019  
donderdag 17 jan 2019  
maandag 25 feb 2019  
ma 4 mrt 2019 t/m vr 8 mrt 2019
dinsdag 27 mrt 2018  
vrijdag 5 apr 2019  
vrijdag 19 apr 2019  
ma 22 apr 2019 t/m vr 3 mei 2019
woensdag 22 mei 2019  
do 30 mei 2019 t/m vr 31 mei 2019
dinsdag 4 jun 2019  
vrijdag 7 jun 2019  
maandag 10 jun 2019  
dinsdag 11 jun 2019  
ma 8 jul 2019 t/m vr 16 aug 2019
Terug naar de inhoud